neščėstis


neščėstis
×neščė̃stis (brus. нeшчacцe) sf. (2) nelaimė: Gal tave neščė̃stis atanešė?! OZ36. Netinka juoktis iš neščėsties artimo Tat. Atsitiko neščėstis – Jonas koją nusilaužė Lp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • kaimynystė — kaimynỹstė sf. (2) 1. R, MŽ2121, J kaimynai: Visą kaimynỹstę (visus kaimynus) suvadinti KII76. Maniškis nuejo kaimynystėn (pas kaimynus) Prng. 2. greta buvimas, kaimynu buvimas: Kaimynystėj gyvenam, ko čia mums pyktis A.Vien. Kaimynystėj… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • neiščėstis — ×neiščė̃stis sf. (2) Šmn žr. neščėstis: Iš to čiužinėjimos atsitiko didelė neiščėstis BM45. Pasisakė savo neiščėstį tam seneliu GB82 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nečėstis — ×nečė̃stis sf. (2), nečėstìs (4) [K] žr. neščėstis: Žmoguo nečėstis atsitiko Brs. O mano nečėstis, nutrotijau vainikėlį žaliųjų rūtelių JV423. Neprieteliai mano tegrįžt atgalios ir tetur nečėstį labai veikiai Mž514 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rūkinti — rūkìnti ( yti K), ìna, ìno žr. rūkyti: 1. H, R, N Ką čia rūkinì po visus kambarius su ta balana! VšR. Greičiau mesk tą nuodėgulį ir nerūkìnk virtuvę! VšR. Rūkìna tais šiaudais Kb. Jie (baudžiauninkai) tuoj paėmė tą skrynią, nunešė į jaują… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užlaikinėti — iter. užlaikyti 2; sustabdyti, suturėti: Kada rūkina, sako: „Rūkinu tavę, nebijok akių, neužlaikinėk pieną, kad tavę jokia nesčėstis nesutikt“ (brt.) LTR(Auk). laikinėti; atlaikinėti; palaikinėti; prilaikinėti; sulaikinėti; užlaikinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language